Administrazio publikoa

Aldaketarako potentzial handia duen eragile bat zara.

Zeuk sortu eta zuzendu dezakezu zeure programa,
inpaktu sozial bikaina lortzeko. Ez itxaron gehiago!

Zure programek eta/edo deialdiek inpaktua izateko “formula” emango dizugu, eta, hala, zuk zeuk jakingo duzu zer aldaketa eragiten dituzun eta nola.

Zure programek eta/edo deialdiek sorturiko inpaktuaren infografiak egingo ditugu; hau da, zer lortu duzun une horretara arte.

Programak eta deialdiak birdiseinatuko ditugu, inpaktu positibo handiagoa lortzeko.

Sinnple. Sortu aldaketa